ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Τα ρολά μπορεί να είναι επικαθήμενα ή εξωτερικά. Τα επικαθήμενα τοποθετούνται πάνω από την κάσα του κουφώματος. Στην περίπτωση που το ύψος του ανοίγματος δεν είναι αρκετό τότε το κούφωμα καλύπτει όλο το διαθέσιμο ύψος και το ρολό τοποθετείται εξωτερικά ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο καθαρό άνοιγμα. Τα εξωτερικά ρολά χρησιμοποιούνται συνήθως σε αντικαταστάσεις σε παλιά σπίτια τα οποία είχαν ανοιγόμενα παντζούρια.

Όταν τα παλιά κουφώματα είχαν ρολά και όχι παντζούρια τότε τα νέα ρολά είναι επικαθήμενα και το κενό που μένει μετά την αποξήλωση των παλιών ρολών χτίζεται από τα συνεργεία της εταιρείας μας με τούβλα Ytong.

 

 

Παράδειγμα εξωτερικού ρολού

 

Παράδειγμα επικαθήμενου ρολού που φαίνεται το κουτί

 

Παράδειγμα επικαθήμενου ρολού που δεν φαίνεται το κουτί