ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σε παραδοσιακές κατοικίες στις οποίες δεν ενδείκνυται η χρήση ρολών τότε τοποθετούνται ανοιγόμενα παντζούρια. Τα παντζούρια μπορεί να είναι μονόφυλλα, δίφυλλα, τετράφυλλα ακόμα και εξάφυλλα. Μπορούν να βαφούν σε όλες τις δυνατές αποχρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής αλλά και σε αποχρώσεις απομίμησης ξύλου. Με την χρήση ειδικών προφίλ μπορούμε να «αντιγράψουμε» πλήρως τα παλιά ξύλινα παντζούρια συνδυάζοντας  την αισθητική με την αντοχή και τη λειτουργικότητα που προσφέρουν τα προφίλ αλουμινίου.